AVG

De 99projects Verwerkersovereenkomst die onderdeel uitmaakt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is op onze website geplaatst, waar je deze kunt bekijken en downloaden.

De standaard verwerkersovereenkomst is een vooraf opgesteld contract dat voldoet aan de vereisten van de AVG. Deze Verwerkersovereenkomst is van belang als in wat voor vorm dan ook persoonsgegevens worden verwerkt via een of meerdere van onze diensten.

Download de verwerkersovereenkomst hier.
Deze is door ons reeds ondertekend. Na downloaden kun je de overeenkomst zelf printen. Graag ontvangen wij een voor akkoord ondertekend exemplaar z.s.m. retour. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle diensten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en maakt ook automatisch deel uit van de overeenkomst die met elkaar wordt aangegaan bij afname van onze diensten. Meer uitleg over de AVG en de Verwerkersovereenkomst kan je ook lezen op onze website. Mocht je na het lezen van de Verwerkersovereenkomst vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Belangrijke voorwaarden om te voldoen aan de AVG

SSL certificaat
Zorg er voor dat als via de website persoonsgegevens opgevraagd worden met bijvoorbeeld een contact- of bestelformulier, er een SSL certificaat op je website zit. Dit is het bekende slotje in de adres balk van de webbrowser. Is je website/webshop hier nog niet van voorzien? Neem dan snel contact met ons op via info@99projects.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Privacybeleid
Als je dat nog niet gedaan hebt zul je je privacyverklaring klaar moeten maken voor de AVG. Met de nieuwe privacywet AVG ben je wettelijk verplicht om aan je klant of achterban te vertellen wat je met hun gegevens doet. Dat kan heel goed in een privacyverklaring die je op je website zet. Deze privacyverklaring zul je zelf moeten opstellen.

Cookie melding
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Autoriteit Persoonsgegevens categoriseren alle cookies in 2 hoofdcategorieën, namelijk: functionele en niet-functionele cookies. Deze twee hoofdcategorieën zijn in het leven geroepen bij de invoering van de cookiewet. In werkelijkheid bestaan deze categorieën uit meerdere typen cookies.

Om te voldoen aan de cookiewet dien je de volgende regel in gedachten te houden:
functionele cookies = geen toestemming nodig,
niet-functionele cookies = wel toestemming nodig.

Heb je cookies op je website, waarvoor je wel toestemming nodig hebt, dan moet je gebruik gaan maken van een cookiemelding. Zie een voorbeeld van een uitgebreide melding hieronder.

Lukt het niet om de privacyverklaring en de cookiemelding op je website te installeren? Of heb je hier geen tijd voor? Schakel ons dan in.