Logo design

Transformeer je merk met oogverblindend logo design

Een professioneel logo is cruciaal voor onderscheid, geloofwaardigheid, klantvertrouwen en het bouwen van een sterke merkidentiteit.
logo design

LOGO

Ben jij trots op je logo?

Als ondernemer ben jij immers degene die er elke dag mee te maken krijgt. Dit symbool, dat de aard van jouw bedrijf vertegenwoordigt, zal vaak de eerste indruk zijn die mensen van jou of je bedrijf krijgen. Het is ontworpen om vertrouwen te wekken. Het moet jouw verhaal vertellen.
En het moet uniek voor jouw bedrijf zijn.

Ik geloof niet in kant-en-klare oplossingen. Ik zal je laten onderscheiden van de concurrentie. En als freelancer met meer dan twintig jaar ervaring kun je rekenen op een persoonlijke, toegewijde service waarbij jij centraal staat. Ik leer je kennen, vanbinnen en vanbuiten. Ik stel je vragen over jouw merk en analyseer je bedrijf tot de essentie. En dat allemaal voordat ik zelfs maar een potlood hebt opgepakt. Lees hier meer over mijn logopakketten (en hun componenten).

Een goed logo is

Een geanimeerd logo voor jouw bedrijf laten maken?

Wil je je bestaande logo een upgrade geven? Denk dan eens aan een geanimeerd logo. Laat een logo animatie maken en til de merkidentiteit van jouw bedrijf direct naar een hoger level! 

Servicevoorwaarden logo project

Dit zijn onze standaardservicevoorwaarden voor elk logo-ontwerpproject. Lees het aandachtig door en als je iets opvalt als een potentieel probleem, laat het ons dan weten voordat het project begint. Dan kunnen we eventuele wijzigingen bespreken die nodig kunnen zijn voor jouw specifieke project.

Betaling

Aanbetalingen, eindbetalingen en levering

Ik behoud mij het recht voor om een aanbetaling van 50% te vragen voordat ik aan jouw project begin. Voor deze aanbetaling wordt er een factuur gegenereerd en per e-mail naar jou verzonden. De betaling wordt binnen 14 dagen na uitgifte verwacht. Door het stortingsgeld over te maken, aanvaard jij deze Servicevoorwaarden en ga je een contract aan met 99projects (Steven Hogenbosch).

De resterende kosten van het project en de bijbehorende diensten zal ik factureren voordat eventuele logobestanden of definitieve exports worden vrijgegeven. Ik behoud mij het recht voor om de levering op te schorten totdat de volledige betaling is ontvangen.

Ook behoud ik mij het recht voor om vóór het aangegeven tijdstip de resterende kosten te factureren als je langer dan 14 dagen niet bereikbaar bent/niet reageert.

Je kunt je het recht voorbehouden om een betalingsplan aan te vragen dat naar mijn goeddunken kan worden geaccepteerd. Alle betalingsplannen moeten schriftelijk door beide partijen worden overeengekomen.

Alle betalingen moeten binnen 14 dagen na uitgifte worden gedaan.

Ik behoud mij het recht voor om eventuele kosten die verband houden met het starten van incasso- en herstelprocessen bij jou in rekening te brengen voor opdrachten die langer dan 14 dagen onbetaald blijven.

Lettertypen en fonts

Licentie voor alle gebruikte lettertypen of fonts

Alle lettertypen/letterfonts die worden gekocht voor het uiteindelijke logo en/of ondersteunende merkidentiteitsmiddelen, zijn onderworpen aan commerciële licentiewetten. Een lettertypelicentie geeft alleen de eigenaar volledige rechten om het lettertype/letterfont indien nodig te gebruiken.

In mijn eerste presentatie van concepten zal ik informatie geven over de gebruikte lettertypen en waar deze kunnen worden verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de benodigde lettertypelicenties (betaald of onbetaald) aan te schaffen, dus houd hier rekening mee bij het goedkeuren van ontwerpen.

Het is mij wettig niet toegestaan om elke klant een ‘kopie’ te geven van elk lettertype/letterfont dat ik bezit en dat ik persoonlijk heb gekocht.

Als je een kopie van een lettertype/letterfont dat ik heb gekocht, wilt gebruiken voor commercieel gebruik, moet jij zelf de respectieve lettertype/letterfontlicentie aanschaffen en deze op jouw eigen (bedrijfs)naam registreren.

Voor een lettertype dat in een logo wordt gebruikt, hoeft doorgaans geen licentie te worden aangevraagd, omdat de afbeeldingen worden omgezet naar vectorillustraties en niet langer kunnen worden bewerkt.

Mocht je echter een lettertype nodig hebben om in jouw eigen illustraties te gebruiken voor bewerkingsdoeleinden, zoals op een website of een gedrukte presentatie, dan heb je jouw eigen licentie nodig via de aankoop van een desktoplicentie.

Deze zijn doorgaans te vinden op:
Fontspring
MyFonts of Fonts.com
Type Network

Beperkingen

Beperkingen op de ondertekening van deze overeenkomst

Deze Servicevoorwaarden geven jou niet het recht of de toestemming om de eerdere ideeën/concepten/schetsen die ik presenteer te gebruiken/aanpassen/wijzigen/repliceren of te lenen. Alle originele voorbereidingsmaterialen, schetsen, beelden en ongebruikte getoonde en overwogen ideeën blijven eigendom van 99projects (Steven Hogenbosch).

Ik ben vrij om deze ongebruikte en eerdere ideeën te gebruiken voor toekomstig conceptueel werk en werk voor klanten. Wanneer een voorheen ongebruikt idee/ontwerp een soortgelijk uiterlijk en stijl behoudt als het voltooide logo, zal ik het opnieuw gebruiken en stylen zodat het eindontwerp voldoende verschillend is om geen conflicten te veroorzaken.

Tenzij anders overeengekomen en geregeld, behoud ik mij het recht voor om het voltooide logo en de bijbehorende ontwerpen te presenteren in mijn portfolio en in een willekeurig aantal online galerijen/portfolio/showcases/prijzen, evenals in gedrukte literatuur, waaronder boeken en tijdschriften, nu en in de toekomst.
Bijbehorende ontwerpen en illustraties kunnen commerciële printontwerpen / visitekaartjes / briefpapierontwerp / bewegwijzering / bureaubladpictogrammen / mobiele telefoon- en andere toepassingspictogrammen en afbeeldingen van draagbare apparaten omvatten.

ALLE ondersteunende artwork en ontwerpen die voor dit project nodig zijn, kunnen om persoonlijke en professionele redenen worden gebruikt zoals aangegeven door mijzelf.

Jij bent vrij om het voltooide logo-ontwerp naar eigen inzicht te wijzigen, aan te passen en aan te passen, maar je doet dit op eigen risico.

Eigendom en auteursrecht

Alle voorbereidingsmaterialen, schetsen, beelden, inclusief de elektronische bestanden die zijn gebruikt om het project te maken, blijven eigendom van 99projects (Steven Hogenbosch).

Het definitieve artwork/digitale bestanden worden ALLEEN jouw eigendom na de definitieve betaling van het project.

Als de definitieve betaling NIET is ontvangen zoals overeengekomen, blijven alle ontwerpen en concepten eigendom van 99projects (Steven Hogenbosch) totdat de betaling is ontvangen.

Als er problemen zijn met de eindbetaling, behoud ik mij het recht voor om deze ideeën opnieuw te gebruiken of aan te passen voor andere klanten, of om vrijelijk te worden gebruikt als concepten in mijn portfolio.

Mocht de cliënt proberen mijn ideeën te gebruiken/aanpassen/wijzigen/repliceren of stelen zonder de overeengekomen eindbetaling te doen, dan zal ik onmiddellijk juridisch advies inwinnen.

99projects (Steven Hogenbosch) behoudt zich het recht voor om artwork, ideeën en schetsen die voor jouw project zijn gemaakt in een portfolio te tonen als voorbeelden van werk voor klanten.

Dit is doorgaans, maar niet beperkt tot, de voltooiing van het project. Als je specifieke ‘geheimhoudings-/stealthmodus’- of NDA-vereisten hebt, vermeld dit dan voordat je akkoord gaat met het voorstel.

De definitieve betaling zorgt ervoor dat ALLEEN het overeengekomen logo-ontwerp jouw eigendom wordt. Eventuele eerdere ideeën/concepten blijven van mij, tenzij er vooraf overeenstemming over is bereikt.

Handelsmerk en auteursrecht

Vanwege de langdurige en vaak kostbare procedures die nodig zijn om enige vorm van zoeken naar handelsmerken, auteursrechten en wettelijke namen te starten, kan ik hierbij geen praktische hulp bieden.

Als je wilt dat het logo als handelsmerk wordt geregistreerd, moet jij zelf juridisch advies inwinnen.

Merkregistratie

Jij neemt de volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf/product/naam legaal vrij/beschikbaar is voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Mocht er zich een juridisch probleem voordoen met de naamgeving nadat het project is voltooid, dan is er geen restitutie mogelijk, noch ben ik juridisch verantwoordelijk voor eventuele problemen die hierdoor ontstaan.

Zorg ervoor dat de naam die je gebruikt gratis en juridisch veilig is om te gebruiken voordat je je aan een logoproject wijdt. Wijzigingen in de projectnaam tijdens een project zijn uitzonderlijk kostbaar, lastig te implementeren en veroorzaken aanzienlijke vertragingen.

Als er halverwege een project een naamswijziging nodig is en er al aanzienlijk onderzoek naar het logo is gedaan, dan heb ik geen andere keuze dan de totale kosten van het project opnieuw te berekenen, om rekening te houden met de daarmee gepaard gaande aanpassingen. Zorg ervoor dat de naam die je gebruikt aan passende controles is onderworpen, niet door iemand anders wordt gebruikt en/of inbreuk maakt op een ander geregistreerd handelsmerk, bedrijfsnaam, etc.

Annulering

Annulering tijdens het project

Indien je ervoor kiest om het project halverwege te annuleren, waarbij ideeën en voorstellen zijn ingediend, is restitutie van eerdere betalingen niet mogelijk. Afhankelijk van het voltooide werk en het totale budget kan ik overwegen of een deel van het geld wordt terugbetaald.

Als ik ziek word, of door onvoorziene omstandigheden het project niet kan voltooien, wordt een deel van het totale budget terugbetaald. In de meeste gevallen wordt dan het volledige bedrag terugbetaald. Als tot nu toe voltooide werken door een andere ontwerper kunnen worden opgepakt, wordt een percentage terugbetaald op basis van het voltooide werk of wordt elke andere redelijke suggestie in overweging genomen.

Projectopschorting

Ik behoud mij het recht voor om een project op te schorten als er sprake is van overmatig micromanagement, als gevolg van een aanhoudend gebrek aan vertrouwen en onvermogen om verder te gaan na het tonen van meer dan een redelijk aantal unieke logo-ideeën/concepten, en/of blijk geven van onwil om de laatste betaling te verrichten.

Er zal een tijdige kennisgeving worden gegeven met een eerlijke kans om de situatie te verhelpen zonder toevlucht te nemen tot opschorting of beëindiging van het project. Elke opschorting of beëindiging daarna zal niet resulteren in enige terugbetaling en alle tot zover ontwikkelde ontwerpen en werken blijven het volledige eigendom van 99projects (Steven Hogenbosch).

Overmacht

In het geval dat ik enige verplichting uit hoofde van deze Servicevoorwaarden niet nakom als gevolg van een ‘daad van overmacht’ of een daad van een regering, terrorisme, oproer, oorlog, ongeval of een gebrek aan materialen of transport of enige andere oorzaak van enige van aard buiten mijn controle, zal een dergelijke tekortkoming niet worden beschouwd als een schending van deze Servicevoorwaarden, op voorwaarde dat je op de hoogte wordt gesteld van het bestaan en de aard van de reden voor mijn niet-nakoming en vertraging, en ik de prestaties onmiddellijk hervat na de afsluiting van de relevante overmacht.

Beperking van aansprakelijkheid

Verlies of schade

Jij stemt ermee in en accepteert dat 99projects (Steven Hogenbosch) juridisch niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade geleden of opgelopen in verband met het gebruik van een van mijn diensten, ongeacht of dit het gevolg is van wijzigingen, fouten of weglatingen in documenten, ontwerpen, informatie of goederen. of diensten die door mijzelf worden aangeboden. Dit omvat jouw gebruik van of vertrouwen op inhoud, links, opmerkingen of advertenties van derden. Jouw gebruik van of vertrouwen op de informatie of materialen die ik produceer, wijzig of ontwerp is volledig op eigen risico, waarvoor ik niet aansprakelijk ben.

Jij erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en sluit uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van 99projects (Steven Hogenbosch) uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, voor zover toegestaan door de wet.

Ik bevestig dat alle aan jou gepresenteerde ontwerpen origineel zullen zijn en voor zover ik weet geen inbreuk zullen maken op enig ander werk. Ik zal beperkte controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat mijn werk niet onbedoeld inbreuk maakt op het ontwerp van iemand anders, inclusief beperkte controles aan de hand van de WIPO-database en omgekeerde beeldcontroles in zoekmachines. Ik aanvaard echter geen juridische verantwoordelijkheid voor verlies of schade die is geleden of opgelopen in verband met juridische kwesties met betrekking tot de originaliteit of authenticiteit van mijn werk. Je stemt ermee in jouw eigen controles en due diligence-onderzoek uit te voeren met betrekking tot plagiaat en originaliteit. Als je je zorgen maakt, bespreek dit dan met mij voordat je met de werkzaamheden begint.

Testimonial

Client Feedback & Reviews